Tisk Email

ZEMNÍ PRÁCE

Provádíme kompletní zemní a výkopové práce

  • výkopy pro vodovody, kanalizace a ostatní inženýrské sítě
  • výkopy pro bazény, čističky, jímky, rybníky
  • výkopy pro přístupové a příjezdové komunikace
  • úprava zahrad, ploch a terénu
  • sejmutí a rozprostření ornice
11jpg.jpg

Zakládání staveb

 

Naše firma provádí výkopy základů rodinných domů.

Dlouhou životnost stavby zaručí jen správně hluboké a dobře provedené základy. Správné založení stavby je velice důležité, ať se jedná o jakýkoliv druh stavby. Dalším důležitým prvkem je odvodnění a správné provedení drenáží. Provádíme také vodovodní přípojky, dešťovou a splaškovou kanalizaci, osazení septiků a jejich filtrů, úpravu terénu, ploch a zahrad. Na všechny prováděné práce je samozřejmostí cenová nabídka, odborný dohled, odborné konzultace či poradenství.

images/stories/03-29-12-11-15-14-img_7997jpg.JPG

 

04-01-12-02-46-19-img_1546jpg.JPG

Vodovodní přípojky a kanalizace:

Před zahájením výkopových prací je důležité prověřit, zda se v prostoru výkopu nenachází žádné podzemní zařízení. Předejdeme tak spoustě problémů a nebezpečí v podobě plynových nebo elektrických rozvodů.

Dalším důležitým prvkem je vhodné provedení a zvolení vhodné šířky výkopu. Správné obsypání potrubí zamezí jeho poškození. Dobré vyspádování potrubí zabrání jeho ucpání nebo zavzdušňování. Důležitá je také správná volba velikosti potrubí a vhodných návazných prvků.

Při zásypu v komunikaci je důležitá volba vhodného hutnitelného materiálu a správné hutnění výkopu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ... číst více
achiv novinek