Tisk Email

Opěrné zdi

Opěrné zdi jsou často používány pro co možná nejefektivnější využití pozemků a ploch v kopcovitém terénu, nebo jen pro zpevnění náspů nebo záhonů. Opěrné zdi se staví na dobře připravený základ. Opěrná zeď musí být také správně zasypána vhodným propustným materiálem a vždy musí být provedena drenáž.

img_8021_2jpg.JPG
img_1430jpg.JPG

Opěrné zdi z kamenů

Opěrné zdi mohou být stavěny z přírodních materiálů, jako je například kámen nebo dřevo. Kamenné zdi mohou být pouze rovnané na sucho, nebo na cementovou maltu.

Kamenné zdi mohou být také postaveny z velkých přírodních kamenů těžkou technikou a osazeny pouze do zeminy. Dřevěné se používají spíš jako dekorativní.

 

Opěrné zdi z betonových dílců

Opěrné zdi mohou být také stavěny z betonových dílců. Používají se různé speciální tvárnice rovnané na sucho a spojené pouze speciálními zámky. Jiné betonové tvárnice se zalévají betonem a zpevňují betonářskými ocelovými pruty. Na stavbu opěrných zdí se používají různé specielní panely a prefabrikáty. Betonové tvárnice jsou různých tvarů a povrchů. Záleží na každém pro jaký tvar nebo druh se rozhodne.

101_0101jpg.JPG

 

img_0286jpg.JPG

Opěrné zdi z litého betonu

Opěrné zdi se mohou stavět také z litého betonu. V takovém případě se nejprve zhotoví bednění, které se po dokončení zalije betonem. Může se také pro větší odolnost a pevnost použít ocelová výztuž, která se před zalitím betonovou směsí připraví do bednění.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ... číst více
achiv novinek